Τα λογότυπα είχαν, έχουν και θα έχουν βασικό ρόλο στην πορεία του κάθε γκρουπ. Άλλα περίπλοκα, όπως των Ramones, άλλα λιτά, όπως των Black Flag, άλλα ανανεωμένα κάθε τόσο, όπως των Metallica, έμειναν στην ιστορία και κατά κάποιο τρόπο έγιναν αντικείμενο

Read more