Κάθε φορά που έχουμε εκλογές καταφεύγω πάντα στο ίδιο και δοκιμασμένο πείραμα. Μαθαίνω, από τις αμέτρητες ανακοινώσεις στο διαδίκτυο, τις συγκεντρώσεις των διάφορων γνωστών ή μη υποψηφίων και επιλέγω μία από κάθε κόμμα και φυσικά πηγαίνω ντυμένος κατάλληλα και ευπρεπώς.

Read more