πατρίδα
dilos island

Μια πολύ καλή μου φίλη φτιαγμένη από λιβάνι, σμύρνα και χρυσό, ευθυγραμμισμένη με τ’ άστρα της καλοσύνης και μ ένα χαμόγελο ισάξιο με το πιο γλυκό δάκρυ πηγαίνει στο εξωτερικό. Όχι, όχι δεν αναγκάζεται να φύγει και να ξενιτευτεί όπως

Read more

beau sillage map

Από πού είσαι; Πόσο συχνά ακούμε αυτή την ερώτηση! Η πατρίδα μας προσδιορίζει. Μας χαρακτηρίζει. Μοιάζει να δίνει στον άλλο πληροφορίες για το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά μας. Προσωπικά, από παιδί μου δημιουργούσε μια σύγχυση αυτή η ερώτηση. Και συνεχίζει.

Read more