Από πού είσαι; Πόσο συχνά ακούμε αυτή την ερώτηση! Η πατρίδα μας προσδιορίζει. Μας χαρακτηρίζει. Μοιάζει να δίνει στον άλλο πληροφορίες για το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά μας. Προσωπικά, από παιδί μου δημιουργούσε μια σύγχυση αυτή η ερώτηση. Και συνεχίζει.

Read more