Πολύ συχνά στο γραφείο μας βλέπουμε ανθρώπους που ανησυχούν για τη διατροφή τους σε σημαντικό βαθμό. Είτε δικαιολογημένα, είτε λιγότερο συνήθως δεν μπορούν να ξεχωρίσουν για ποια διατροφική στάση είναι λογικό να ανησυχούμε και για ποια η ανησυχία μας είναι

Read more