Αποτελούν τα πρώτα premium ελληνικά αναψυκτικά φτιαγμένα εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα και αποτελούν έμπνευση του Γιώργου Μπάγκου, του Δημήτρη Νταφόπουλου, του Γιώργου Τσιρίκου και του Βασίλη Καλαντζή. Σου παρουσιάζω λοιπόν τα Three Cents! Πίστεψε με έχεις πολλούς λόγους για να

Read more