Έχω την αίσθηση πως η ελευθερία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αισθητική. Λέγοντας αισθητική εννοώ εκείνη την υπεροχή του απλού, την σοφά ταιριασμένη με το ωραίο, εννοώ την επικράτηση της γοητείας με επιχειρήματα πνευματικά. Η αισθητική εναρμονίζεται φυσικά με το

Read more