Οι μέρες που διανύουμε είναι έντονα συναισθηματικά φορτισμένες- με ένα από τα κυρίαρχα συναισθήματα μεγάλου μέρους των Ελλήνων να είναι το συναίσθημα του θυμού. Μέσα σε αυτό το κλίμα καλούμαστε να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις  που θα επηρεάσουν το παρόν και

Read more