Μια πολύ καλή μου φίλη φτιαγμένη από λιβάνι, σμύρνα και χρυσό, ευθυγραμμισμένη με τ’ άστρα της καλοσύνης και μ ένα χαμόγελο ισάξιο με το πιο γλυκό δάκρυ πηγαίνει στο εξωτερικό. Όχι, όχι δεν αναγκάζεται να φύγει και να ξενιτευτεί όπως

Read more