Είναι φορές σαν και αυτή που δεν θέλεις να γράψεις… Δεν θέλεις, όχι γιατί δεν έχεις τι να πεις (που συμβαίνει συχνά και αυτό), αλλά επειδή φοβάσαι πως ότι και να γράψεις ίσως είναι κατώτερο των περιστάσεων. Μια τέτοια στιγμή

Read more