Για ένα ακόμα ταξίδι θα σας μιλήσω αυτή την εβδομάδα… Αλλά διαφορετικό από τα άλλα. Υπάρχουν πολλών λογιών ταξίδια. Υπάρχουν ταξίδια που μας πάνε τα τρένα, τα αεροπλάνα, τα λεωφορεία. Ταξίδια που μας πηγαίνει το μυαλό μας από μόνο του.

Read more