Όλοι μας έχουμε μια ατέρμονη περιέργεια για τις καθημερινές συνήθειες των προσώπων που θαυμάζουμε. Την ίδια μάλλον είχε και ο δημοσιογράφος Mason Currey και για το λόγο αυτό συγκέντρωσε πληροφορίες για τον τρόπο που δούλευαν (και ζούσαν) 400 σημαντικοί καλλιτέχνες

Read more