Η ζωή είναι πολύπλοκη και επειδή είναι πολύπλοκη είναι αδύνατο για τον άνθρωπο να την κατανοήσει απόλυτα. Ό,τι ξέρεις, είναι λίγο. Μάλιστα και αυτά τα λίγα που ξέρεις είναι σχεδόν τίποτα… Όση περισσότερη εμπειρία αποκτάς στη ζωή, όσο περισσότερο ταξιδεύεις,

Read more