Η βαθύτερη έννοια της εικόνας είναι πολύ πιο σημαντική από τον τρόπο που χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Η εικόνα καθορίζει τα πάντα γύρω μας και αυτό είναι μία αλήθεια, που μπορεί να μη μας αρέσει, αλλά όλοι υποσυνείδητα (ή και

Read more